آموزش: ✅ لینک مشاهده مجدد کلاس های مجازی چهارشنبه 2 آبان
تاریخ ثبت: پنج شنبه 1397/08/03 ، ساعت 8:50
948 2

 

✅ لینک مشاهده مجدد کلاس های مجازی چهارشنبه 2 آبان ماه 97
♦️ برای دیدن لینک های زیر حتما نیاز به کامپیوتر و ویندوز دارید و باید فلش پلیر و ادوب کانکت نصب کرده باشید .
❓ برای پیدا کردن عدد اسم کلاس خودتون به لینک جدول هفتگی کلاس ها مراجعه کنید

http://acsrv1.emamrezaschool.ir/log0cwsgjfywrpclass71:  
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lezfb6qubbt2rpclass72:  
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lwt6yh6wphy6rpclass73:  
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/l9ci4pdm4hjcrpclass81:  
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/ld2k36x7tccarpclass82:  
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lt5eii8kexy9rpclass83:  
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/ltmianh5dhedrpclass91:  
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/l9u0sd2klel0rpclass92:  
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lv46fey85uforpclass93:  
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...
بابک بن شمس   هفتم پسرانه،کلاس 202 شعبه 2
زحمت میکشید. ممنون
پنج شنبه 1397/08/03 ، ساعت 14:53
امیرمحمد قرص ریز   هفتم پسرانه،کلاس 202 شعبه 2
72
پنج شنبه 1397/08/03 ، ساعت 13:9